فرم اطلاعات اشخاص حقوقی

اطلاعات شرکت
نام موسسه/ شرکت/ کارگاه
رزومه و کاتالوگ شرکت با فرمت pdf حجم کمتر از 500 کیلوبایت
نام شرکت به انگلیسی
نوع جواز و فعالیت سازمان
کپی جواز فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
سال شروع فعالیت
شماره ثبت یا مجوز فعالیت
تاریخ صدور مجوز یا ثبت
محل صادره
روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
نشانی
کدپستی
تلفن
فاکس
ایمیل برای دریافت ایمیل تایید وارد کنید
وب سایت
نام اتحادیه- انجمن که عضو آن هستید
اطلاعات نماینده / مدیرعامل
نام
نام خانوادگی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
نام پدر
کد ملی
سمت
تصویر کاربر فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
کپی کارت ملی فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
کپی شناسنامه فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
تلفن منزل
نشانی منزل
کدپستی
تلفن همراه
ایمیل
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل تاریخ پایان تحصیل
کپی آخرین مدرک تحصیلی فرمت jpg یا png، حجم کمتر از 200k
نوع فعالیت
شرح فعالیت
کدامنیتی *