تماس با ما

فرم تماس

اطلاعات تماس

نشانی: خیابان انقلاب- پل چوبی -خیابان حقوقی - پلاک ۲۵ 
كد پستي  :  ۱۶۱۱۸۸۹۸۱۳

 

تلفن واحد آموزش:  ۷۷۵۰۱۶۶۰ - ۷۷۶۳۶۱۹۸ (۰۲۱)


تلفن واحد دبیرخانه : ۷۷۶۴۳۹۳۳ (۰۲۱)


تلفن واحد نشریه :   ۷۷۶۳۶۱۹۷ (۰۲۱)


تلفکس :  ۷۷۵۲۳۷۸  (۰۲۱)


ایمیل: info@istma.ir