معرفی جامعه

در 22و23 مرداد سال 1363 اولين سمينار صنعت قالبسازي با حضور بيش از دويست و پنجاه نفر از صاحبنظران و علاقمندان در وزارت صنايع سنگين  وقت برگزار گرديد و در خلال آن مباحث علمي و تخصصي فراواني پيرامون موارد مرتبط با صنعت قالبسازي ارائه گرديد و در نهایت  موارد زیر در جمع بندي اين سمينار مورد توجه قرار گرفت.

- ضرورت نگرش ويژه به جايگاه خاص اين صنعت
- خلاء فعالیت های علمي و فني در اين زمينه
- کمبود  متخصصين مجرب  و عدم تکافوی آن.
- نیاز مبرم  به تربيت نيروي متخصص
- بهره گيري از تکنولوژيهاي جديد
- استفاده از تحقيقات و مطالعات جهت کسب تکنولوژيهاي لازم ضروري است.
- نشر کتب و مقالات علمي و تخصصي.
- ضرورت تشکيل جامعه قالبسازان ايران.

پس از اين سمينار فعاليتهاي اجرائي براي تاسيس جامعه توسط تعدادي از افراد منتخب  آغاز گرديد و اين افراد از  گروه ها مختلف و مرتبط  از جمله قالبسازان، طراحان قالب، اساتيد دانشگاه و مسئولين بخشهاي دولتي و خصوصي  نسبت به طی مراحل قانونی  شروع به اقدام نمودند

جهت به ثبت رساندن اين جامعه با دستگاه هاي ذيربط کشوری ارتباط برقرار و پس از پيگيريهاي انجام شده در تاريخ 65/4/31 مجوز تأسيس جامعه صادر گرديد و بلافاصله در تاريخ65/4/17اين جامعه با شماره ثبت 3131 قانوني گرديد. بر اساس مواد اساسنامه، اين جامعه کانونيست علمي، تحقيقاتي و فني که به هيچ وجه فعاليت صنفي ندارد، مرکز اصلي آن در تهران است که در ساير نقاط کشور مي تواند شعباتي داشته باشد. غير انتفاعي بوده و هزينه هاي آن از طريق اعضاء، هدايا و کمکها تأمين مي شود و کانوني مستقل، غير سياسي و بدون وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي مي باشد.