ads
ads
ads
لیست اخبار

ــــ

image1557056392.jpg
شروع قطعی دوره های آذر ماه

ــــــــــــ

دوره های آموزشی آذر ماه از تاریخ اول و دوم آذر ماه

محسن زرین زاد

مرکز آموزش


image1552208064.jpg
نمایشگاه صنعت بورسا ترکیه

ــــــــــــ

تسهیلات ویژه برای اعضا جامعه و فعالین حوزه قالب جهت بازدید از نمایشگاه تویاپ ترکیه

محسن زرین زاد

اعلانات و آگهی ها


image1552208307.jpg
جلسه هیئت مدیره دوره هشتم جامعه صنفی قالبسازان ایران آبان ما...

ــــــــــــ

جلسه آبان ماه هیئت مدیره جامعه قالبسازان در روز پنج شنبه مورخ 97/08/24 برگزار شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره


image1561891040.jpg
شروع قطعی ادامه دوره های آذر ماه

ــــــــــــ

شروع قطعی ادامه دوره های آذر ماه

محسن زرین زاد

مرکز آموزش


image1552206863.jpg
جلسه هئیت مدیره جامعه قالبسازان ایران

ــــــــــــ

جلسه مهر ماه هیئت مدیره جامعه قالبسازان در روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 برگزار شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره


ads
ads
ads
ads
ads
تامین کنندگان

به روز رسانی: 30 دی 97

عنوان قیمت
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال