ads
ads
ads
لیست اخبار

ــــ

image1564575437.jpg
بازگشایی مجدد کلاس های جامعه قالبسازان ایران

ــــــــــــ

کلاس های آموزشی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری مجددا بازگشایی شد

محسن زرین زاد

مرکز آموزش


image1564313033.jpg
دستور جلسه مجمع سالیانه نوبت دوم

ــــــــــــ

دستورات تصویب شده در مجمع عمومی سالیانه

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , هیئت مدیره


image1564059439.jpg
مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸

ــــــــــــ

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۹۸ برگزار شد

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , هیئت مدیره


image1562058095.jpg
دعوت نامه مجمع عمومی سالیانه سال 98 - نوبت دوم

ــــــــــــ

مجمع دوم سالیانه جامعه قالبسازان ایران در 30 تیرماه سال 98 برگزار خواهد شد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره , جامعه قالبسازان , اعلانات و آگهی ها


image1562499544.jpg
تغییر روز مجمع عمومی سالیه نوبت دوم

ــــــــــــ

روز برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم جامعه قالبسازان ایران به 30 تیر ماه تغییر کرد.

محسن زرین زاد

هیئت مدیره , جامعه قالبسازان , اعلانات و آگهی ها


ads
ads
ads
ads
ads
تامین کنندگان

به روز رسانی: 30 دی 97

عنوان قیمت
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال