لیست اخبار

ــــ

image1551865954.jpg
کنفرانس مدیریت در تراز جهانی

ــــــــــــ

دعوت از جامعه قالبسازان ایران جهت حضور در کنفرانس مدیریت در تراز جهانی

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , اعلانات و آگهی ها


image1551866251.jpg
همایش سراسری سلامت اداری، مالی و درآمد

ــــــــــــ

برگزاری همایش سراسری سلامت اداری، مالی و درآمد توسط گروه بین المللی آریان

محسن زرین زاد

اعلانات و آگهی ها


image1551866453.jpg
همایش بین المللی تعالی کسب و کار در دوران رکود به روش مدیریت...

ــــــــــــ

همایشی مبتنی بر روش های مدیریت ژاپنی به کمک دانشگاه می کی مو تو ژاپن در آبان ماه برگزار خواهد شد.

محسن زرین زاد

اعلانات و آگهی ها


image1551866759.jpg
اجلاس چهره های ماندگار مدیریت ایران

ــــــــــــ

دعوت از جامعه قالبسازان ایران جهت حضور در نشست سالیانه منتخبین چهره های ماندگار

محسن زرین زاد

اعلانات و آگهی ها , جامعه قالبسازان


image1551867173.jpg
حضور جامعه قالبسازان ایران در ششمین دوره نمایشگاه قالب ،ابزا...

ــــــــــــ

نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه امروز مورخ ۹۷.۰۷.۰۲ افتتاح شد

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , نمایشگاهی