ads
ads
ads
لیست اخبار

ــــ

image1578474106.jpeg
نشست تخصصی رو در روی تجاری ایران و افغانستان 2020

ــــــــــــ

نشست تخصصی رو در روی تجاری ایران و افغانستان 2020

پدرام کیا


image1578477086.jpeg
ثبت نام جهت شرکت در همایش شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی EPR

ــــــــــــ

ثبت نام جهت شرکت در همایش شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی EPR

پدرام کیا


image1577623891.jpeg
گزارش مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ای...

ــــــــــــ

گزارش مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم جامعه صنفی قالبسازان ایران

پدرام کیا


image1576232517.jpg
دعوت از اعضای جامعه صنفی قالبسازان ایران برای شرکت در مجمع ع...

ــــــــــــ

مجمع عمومی به طور فوق العاده در تاریخ 4 دی ماه برگزار خواهد شد

محسن زرین زاد


image1575275307.jpg
مجمع عمومی  بطور فوق العاده

ــــــــــــ

مجمع عمومی  بطور فوق العاده در تاریخ 20 آذر ماه برگزار خواهد شد.

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان


ads
ads
ads
ads
ads
تامین کنندگان

به روز رسانی: 30 دی 97

عنوان قیمت
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال