لیست اخبار

ــــ

image1551861573.jpg
دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در پایتخت اقتصادی عراق

ــــــــــــ

برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بصره توسط شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

محسن زرین زاد

نمایشگاهی


image1551867173.jpg
حضور جامعه قالبسازان ایران در ششمین دوره نمایشگاه قالب ،ابزا...

ــــــــــــ

نمایشگاه بین المللی قالب، ابزار و مواد اولیه امروز مورخ ۹۷.۰۷.۰۲ افتتاح شد

محسن زرین زاد

جامعه قالبسازان , نمایشگاهی