اعضای انجمن

جهان صادرات

مدیر:علی شهباززاده تلفن:09124921131
اطلاعات بیشتر

دانشگاه پیام نور

مدیر:مهدی بانوی تلفن:041-33459903
اطلاعات بیشتر

دنا الکتریک ایرانیان

مدیر:مهرداد بقرآبادیان تلفن:05132400078
اطلاعات بیشتر

شرکت بهین پلیمرآسیا

مدیر:کمال طلایی تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

مدیر:شاهین صدری تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

قالب های بزرگ صنعتی سایپا

مدیر:حسین مساح تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

مدیر:فخریه عطایی تلفن:--
اطلاعات بیشتر

مهرکار

مدیر:سید ایمان تاج زاد تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

مهرکام پارس

مدیر:محمدرضا عاقلی تلفن:048862328
اطلاعات بیشتر

کاریز پارت صنعت

مدیر:محسن فقیهی تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر