اعضای انجمن

رازی

مدیر: مهرداد رازی تلفن:009129465900
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:مهدی ساروقی تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:نیما کرباسی زاده تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:رضا عباسی تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:قاسم سلیمانی دودران تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:اصغر ربیعی تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

.

مدیر:منوچهر فرهمند جوان تلفن:02177649575
اطلاعات بیشتر

بانک اطلاعات نشریات کشور

مدیر:مهرنوش منتظر تلفن:02177512642
اطلاعات بیشتر

جهان صادرات

مدیر:علی شهباززاده تلفن:09124921131
اطلاعات بیشتر

دانشگاه پیام نور

مدیر:مهدی بانوی تلفن:041-33459903
اطلاعات بیشتر