قیمت نرخ ارز در تاریخ ۲۰ دى ۱۳۹۵ آرشیو

عنوانقیمتنمودار
دلار آزاد 39,560 ریال
یورو آزاد 42,790 ریال
پوند آزاد 48,910 ریال
دلار دولتی 32,370 ریال
یورو دولتی 34,082 ریال
پوند دولتی 39,633 ریال