رضا عباسی

ــــــــ

عباسی

سمت: عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/اداره: شرکت سازه گستر سایپا

شماره ثابت: 021-48912736

ایمیل: rezaate@yahoo.com

آدرس: تهران،کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج

روزمه مهندس عباسی

ــــــــ

در حال حاضر رزومه مهندس موجود نیست.

ارسال پیام به عضو هیئت مدیره
سوالات و نظرات خود را با عضو هیئت مدیره در میان بگذارید.

دیدگاه ها و نظرات تنها توسط خود شخص رویت شده و منتشر نخواهند شد.