حسین مساح

ــــــــ

مساح

سمت: عضو هیئت مدیره

شرکت/کارگاه/اداره: شرکت قالبهای بزرگ سایپا

ایمیل: h_massah@ihdms.com

روزمه مهندس مساح

ــــــــ

در حال حاضر رزومه مهندس موجود نیست.

ارسال پیام به عضو هیئت مدیره
سوالات و نظرات خود را با عضو هیئت مدیره در میان بگذارید.

دیدگاه ها و نظرات تنها توسط خود شخص رویت شده و منتشر نخواهند شد.