شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

  • مدیر: شاهین صدری
  • تلفن:02177649575
  • وب سایت: http://www.ikid.ir/fa/
  • فاکس:
  • نشانی: كيلومتر 5 آزادراه كرج- قزوين؛ خروجي كمالشهر؛ شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو صندوق پستي 161- 31995
  • ایمیل: info@ikid.ir