جهان صادرات

  • مدیر: علی شهباززاده
  • تلفن:09124921131
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: تهران.خیابان قایم مقام.کوچه میرزا حسنی
  • ایمیل: mid.shahbaz@yahoo.com