دنا الکتریک ایرانیان

  • مدیر: مهرداد بقرآبادیان
  • تلفن:05132400078
  • وب سایت: http://www.denaelectric.com
  • فاکس: 05132400079
  • نشانی: مشهد - بزرگراه آسیایی - شهرک علم و فناوری های برتر - بولوار صنعت - انتهای صنعت 1 - شرکت دنا الکتریک ایرانیان
  • ایمیل: Industrial.designer.iran@Gmail.com