دانشگاه پیام نور

  • مدیر: مهدی بانوی
  • تلفن:041-33459903
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: اذربایجان شرقی - شهرستان مراغه- میدان امام حسین - روبروی بهزیستی
  • ایمیل: banavimehdi@gmail.com