بانک اطلاعات نشریات کشور

  • مدیر: مهرنوش منتظر
  • تلفن:02177512642
  • وب سایت: http://www.magiran.com
  • فاکس: 02177625737
  • نشانی: 15655-111
  • ایمیل: subs@magiran.com