ads
ads
ads
ads
ads
ads
تامین کنندگان

به روز رسانی: 30 دی 97

عنوان قیمت
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
0035 113,000 ریال
مرکز آموزش

دوره های در حال ثبت نام

عنوان تاریخ شروع روز ساعت
طراحی قالب پلاستیک 1 بعد از حد نصاب پ 14:00-11:00
CATIA I بعد از حد نصاب ج 12:30 – 08:30
SOLIDWORKS II بعد از حد نصاب پ 16:30 – 12:30
طراحی قالب فلزی سردکار 2 بعد از حد نصاب پ 16:30-12:30
POWERMILL I بعد از حد نصاب پ 20:30-16:30
مشاهده همه
ads
فروم تجاری ایران و افغانستان
فروم تجاری ایران و افغانستان

فروم تجاری ایران و افغانستان

دوره آموزشی نرم افزار  Mold Flow منطبق بر جدید ترین فناوری های روز دنیا
دوره آموزشی نرم افزار Mold Flow منطبق بر جدید ترین فناوری های روز دنیا

دوره آموزشی نرم افزار Mold Flow منطبق بر جدید ترین فناوری های روز دنیا

همایش صرفه جویی انرژی با رویکرد رونق تولید در بخش صنعت
همایش صرفه جویی انرژی با رویکرد رونق تولید در بخش صنعت

همایش صرفه جویی انرژی با رویکرد رونق تولید در بخش صنعت

نشست تخصصی رو در روی تجاری ایران و افغانستان 2020
نشست تخصصی رو در روی تجاری ایران و افغانستان 2020

نشست تخصصی رو در روی تجاری ایران و افغانستان 2020

ثبت نام جهت شرکت در همایش شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی EPR
ثبت نام جهت شرکت در همایش شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی EPR

ثبت نام جهت شرکت در همایش شناسایی و کاهش ریسکهای اقتصادی EPR

ads
کارآموزان برتر

کارآموزان برتر در دوره های مختلف

نام دوره سال
احمد درخشان پور CATIA I 94
محمدحسین مبارکی طراحی قالب های فورج 94
حمید عبدالهی طراحی قالب پلاستیک 1 96
سیدعلی سیدحسن آدرانمی SOLIDWORKS II 94
محمدرضا درویشی SOLIDWORKS I 95
مشاهده همه