نشریه قالبسازان منتشر شد

نشریه قالبسازان منتشر شد

نشریه شماره 87 قالبسازان منتشر شد و به زودی در دسترس مشترکین و اعضاء جامعه قرار خواهد گرفت.

تائید عضویت جامعه در ISTMA

تائید عضویت جامعه در ISTMA

عضویت جامعه قالبسازان ایران در انجمن بین المللی قالب و ابزارمخصوص ISTMA رسما اعلام شد.

همایش توسعه صادرات

همایش توسعه صادرات

انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، همایش توسعه صادرات را، روز چهارشنبه 22 دی ماه از ساعت 8 تا 16 در سالن همایش های سازمان توسعه تجارت برگزار می کند.

نشست با مدیرکل دفتر ماشین سازی

نشست با مدیرکل دفتر ماشین سازی

جلسه نمایندگان جامعه قالبسازان ایران و دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات برگزار شد.

جلسه کمیته استاندارد خوشه البرز

جلسه کمیته استاندارد خوشه البرز

حضور نماینده جامعه قالبسازان ایران در جلسات کمیته استاندارد خوشه پلاستیک البرز

انتخاب مسئولین کمیته ملی ISIRI/TC 306

انتخاب مسئولین کمیته ملی ISIRI/TC 306

رئیس، نایب رئیس و دبیر کمیته ملی ISIRI/TC 306 انتخاب شدند.

جلسه تعامل جامعه و اتحادیه تهران

جلسه تعامل جامعه و اتحادیه تهران

برگزاری نشست تعامل و همفکری با حضور اعضاء هیات مدیره جامعه قالبسازان ایران و اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش تهران