سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و سومین جلسه هیات مدیره دوره هفتم جامعه قالبسازان برگزار شد.

تسلیت به آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

تسلیت به آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه

جامعه قالبسازان ایران درگذشت پدر گرامی جناب آقای حسینی انواری، رئیس محترم ادوار گذشته هیات مدیره جامعه را تسلیت گفت.

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم

سی و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم جامعه قالبسازان برگزار شد.

چهره شاخص: 3-فرامرز گودرزی

چهره شاخص: 3-فرامرز گودرزی

تشکیل کارگروه رفع موانع تولید صنایع قالبسازی و ماشین سازی توسط مسئولین

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

بیستمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و خدمات سلامت

چهره شاخص: 2-حسن عمادی

چهره شاخص: 2-حسن عمادی

قالب سازی صنعت از یاد رفته

برگزاری جلسه هیات مدیره جامعه

برگزاری جلسه هیات مدیره جامعه

سی امین جلسه هیات مدیره دوره اخیرجامعه قالبسازان ایران برگزار شد.